Sittende hantelcurl

Seated Dumbbell Curls er en øvelse som involverer brachioradialis (en muskel som forbinder underarmen og overarmen), brachialis (en muskel mellom biceps og triceps), biceps, den fremre delen av deltoideus (muskelen som danner de avrundede konturene på skulderen), og i mindre grad coracobrachialis (en muskel på innsiden av overarmen som fører opp til skuldrene) og den øvre delen av pectoralis major (den store brystmuskelen).

Guide til Seated Dumbbell Curl: 

  1. Sitt på en benk med en manual i hver hånd og håndflatene vendt mot kroppen;
  2. Løft armene opp mens du vender håndflaten oppover;
  3. Løft albuene for å fortsette bevegelsen;
  4. Gjenta øvelsen, f.eks. 15x3.

Tips for Seated Dumbbell Curl: Under øvelsen kan du velge å løfte manualene samtidig eller separat. Det vil si at du kan bytte mellom høyre og venstre. Hvis du velger å bytte mellom høyre og venstre, gjenta øvelsen 30x3. Du kan også velge om du vil stå opp eller sitte ned. 

Seated Dumbbell Curl er både en biceps og Underarm.