Løping gjør deg smartere

Ny forskning viser at løping kan gi deg nye hjerneceller og økt intelligens.
Den gamle myten om at muskelmasse og intelligens ikke henger sammen, er utvilsomt en sannhet med modifikasjoner. Det forskes fortsatt på sammenhengen mellom hjernecelleproduksjon og trening, for eksempel i forbindelse med forebygging av demens og hjerte- og karsykdommer. Og nå er det mer kjøtt på argumentene for hvorfor løping, for eksempel, er så bra. 

Faktisk viser ny forskning at aerob aktivitet som løping forårsaker en bratt økning i blodbevegelsen i hjernen, noe som kan bidra til å danne nye hjerneceller (nevrogenese). Og det finnes bevis for en sammenheng mellom fysisk aktivitet og hukommelse. Løping og andre former for aerob trening har i forsøk på både rotter og mennesker vist seg å bidra til nye hjerneceller i de delene av hjernen som er knyttet til hukommelse og tenkning. Så nok et sterkt argument for å hoppe i joggeskoene. Siden vekttrening ikke gir den samme økningen i blodbevegelse, har få forskere trodd at vekttrening kunne ha samme effekt. Ny forskning viser imidlertid noe annet.

Bli smart av å løpe
Det er ikke lett å sammenligne mennesker med dyr, men ikke desto mindre har forskere fra Universidad Federal De São Paulo i Brasil gjennomført eksperimenter med rotter for å finne ut hvordan økt muskelmasse påvirker rottehjernen. På det årlige Society for Neuroscience-møtet presenterte forskerne derfor et eksperiment med grupper av rotter, hvorav en fikk ekstra vekt på halen og deretter klatret opp og ned en stige fem ganger i uken, en annen gruppe rotter løp rundt i tredemøller, mens den siste gruppen rotter ikke ble utsatt for noen fysisk anstrengelse. Etter åtte uker hadde de løpende rottene mye høyere nivåer av BDNF (Brain Derived Neutropic Factor) - en vekstfaktor som antas å fremme dannelsen av nye celler - enn de stillesittende rottene. Det samme gjaldt rottene som hadde vekter festet til halen. Og det viste seg at de fysisk aktive rottene, enten de slepte på vekter eller løp, presterte bedre i tester av hukommelse og læring enn rottene som ikke ble fysisk utfordret. Hvis vi antar at det samme gjelder for mennesker, gjør løping og styrketrening oss i stand til å huske og lære bedre. Så alt i alt trenger vi bare å begynne å løpe og trene mye.