Har du en sunn vekt - BMI?

BMI er forholdet mellom vekten din og høyden din. BMI er en forkortelse for kroppsmasseindeks. BMI kan gi en rask indikasjon på om du veier for lite eller for mye.

For å beregne BMI dividerer du vekten din i kilo med høyden din, målt i meter.

For eksempel: 65 kg delt på (1,70 m x 1,70 m) gir en BMI på 22,49.

Det finnes utallige BMI-kalkulatorer på internett som kan gjøre regnestykket for deg.

Det er imidlertid viktig å merke seg at BMI bare er en retningslinje og ikke kan brukes alene.

BMI kan ikke beregne hvordan kroppssammensetningen er, f.eks. forskjellen mellom muskler og fett.

BMI skiller heller ikke mellom menn og kvinner. Kvinner har i utgangspunktet en høyere fettprosent enn menn, og menn har mer muskelmasse. Så tallet kan til og med være misvisende. For eksempel vil en kroppsbygger være alvorlig overvektig, ifølge BMI, men ikke være det. Det er derfor nødvendig å se på andre parametere.

Det er mange måter å holde øye med kroppsmassen din og få en pekepinn, for eksempel med et speil, målebånd eller badevekt. Hvis du vil ha et mer detaljert svar, kan du konsultere fagfolk som blant annet kan måle kroppsfettprosenten din og foreta en ekstern vurdering. Dette vil hjelpe deg med å finne ut om vekten din er normal eller et helseproblem.

Statens helsetilsyn følger WHOs definisjoner:

  • Du er undervektig hvis BMI er 18,5 eller lavere. Her er risikoen for følgesykdommer noe økt.
  • Normal vekt er en BMI mellom 18,5 og 25. Her er risikoen for følgesykdommer ikke økt.
  • Du er overvektig hvis BMI er mellom 25 og 30. Her er risikoen for følgesykdommer noe økt
  • Du er alvorlig overvektig hvis BMI er over 30. Her er risikoen for følgesykdommer sterkt økt.