Dumbbell Curls

Dumbbell Curls er en øvelse som involverer brachioradialis (en muskel som forbinder underarmen og overarmen), brachialis (en muskel mellom biceps og triceps), biceps, fremre deltoid (skulder) og i mindre grad coracobrachialis (en muskel på innsiden av overarmen som fører opp til skuldrene) og øvre pectoralis major (skulder).

Guide til Dumbbell Curls:

  1. Stå med en manual i hver hånd og håndflatene vendt mot kroppen;
  2. Løft armene opp mens du vender håndflaten oppover;
  3. Løft albuene for å fortsette bevegelsen;
  4. Gjenta øvelsen, f.eks. 15x3.

Tips for Dumbbell Curls: under guiden i punkt 2 kan du velge å løfte manualene samtidig eller hver for seg. Det vil si at du kan veksle mellom høyre og venstre. Hvis du velger å bytte mellom høyre og venstre, gjenta øvelsen 30x3. Du kan også velge om du vil stå opp eller sitte ned. 

Denne øvelsen er både en biceps, underarm og skulderøvelse.